MD Online dołącza do ZPBT POLOT

Jak pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów o organizacji POLOT, czyli Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej, celem jest walka o lepsze jutro całego przemysłu tłumaczeniowego w Polsce. Każda firma związana z branżą mogła ubiegać się o członkostwo i brać udział w wymianie pomysłów i doświadczeń. To inspirujący przykład współpracy ponad podziałami i obawy o konkurencyjność.

POLOT jest wyjątkową organizacją na polskim rynku tłumaczeniowym. Priorytetem jej działalności jest ulepszenie polskiej branży tłumaczeniowej poprzez kształtowanie jednego, wspólnego głosu firm działających w tym obszarze gospodarki. Założyciele wierzą, że tylko w ten sposób można mieć realny wpływ na to, jak branża wygląda i może wyglądać w przyszłości. Od 2019 r. POLOT jednoczy firmy oferujące wysokiej jakości tłumaczenia i promuje wśród wszystkich innych dobre praktyki tłumaczeniowe. Ta organizacja jest także bezpieczną strefą dla konkurujących ze sobą firm, w której mogą zweryfikować swoje pomysły na podniesienie jakości usług bez obawy o konkurencyjność.

MD Online od początku angażowało się w pracę POLOT-u, gdyż dobro branży i jej rozwój technologiczny mają dla nas ogromną wartość. Podczas każdego ze spotkań staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w rozmowach i prezentować naszą perspektywę, spojrzenie firmy pracującej jako back office dla wielu wiodących firm z branży tłumaczeniowej w kraju i za granicą. Nasz wysiłek został doceniony ? członkowie zasadniczy, tj. grono założycieli POLOT-u, przyjęło naszą firmę do swojego grona!

Jako członkowie zasadniczy mamy wpływ na kształtowanie Zarządu organizacji, a także pewność, że nasze pomysły i propozycje dotrą do wszystkich pozostałych firm zrzeszonych w ramach związku. Mamy nadzieję, że sprostamy temu wyzwaniu i razem z pozostałymi członkami POLOT-u, niezależenie od ich statusu, będziemy mogli wdrażać nowe oblicze branży tłumaczeniowej. Liczymy też na to, że Związek będzie się rozrastał i coraz więcej głosów pozwoli nam na utrzymanie dynamiki rozwoju i zmotywuje do dalszej walki o naszą wspólną przyszłość.

Dodaj komentarz