MD Online dołącza do ZPBT POLOT

Początek nowego roku to zawsze moment refleksji na temat poprzednich dwunastu miesięcy oraz spojrzenia w przyszłość i wyznaczenia nowych celów. Ten styczeń jest dla nas szczególnie motywujący, ponieważ dostąpiliśmy zaszczytu dołączenia do Związku Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej POLOT.

Ta organizacja powstała wiosną 2019 r. w odpowiedzi na potrzebę zjednoczenia branży tłumaczeniowej i przyjęcia wspólnego stanowiska w ważnych dla niej kwestiach. POLOT jest platformą, w ramach której konkurujące ze sobą firmy mogą wspólnie i bezpiecznie rozmawiać o przyszłości branży tłumaczeniowej, przyjętych strategiach, nowoczesnych rozwiązaniach oraz wielu innych kwestiach frapujących jej członków. Zarząd POLOT i jego Komisja Rewizyjna składają się z aktywnych przedsiębiorców wiodących firm z branży tłumaczeniowej. Ich działania wspiera już kilkanaście podmiotów gospodarczych, które dzielą z nimi wizję branży.

Organizacja chce wspierać dobre praktyki w branży tłumaczeniowej oraz rozwijać projekty przyczyniające się do kształtowania lepszego i bardziej prężnego sektora gospodarki. Członkowie POLOT mogą także brać udział we wspólnych szkoleniach doskonalących jakość usług i obsługi klienta. Otrzymują także bieżące informacje na temat uwarunkowań związanych z prowadzoną działalnością. POLOT angażuje się także w programy praktyk studenckich, certyfikację tłumaczy, szkolenia specjalistyczne i współpracę międzynarodową. Szczególnym celem działalności POLOT jest promowanie takiego prowadzenia praktyk zawodowych, aby absolwenci kierunków lingwistycznych byli gotowi do wejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów.

Mamy nadzieję, iż nasze członkostwo w ZBPT POLOT będzie owocne, a przedstawiane na posiedzeniach pomysły pomogą w budowaniu lepszego jutra branży tłumaczeniowej.

Dodaj komentarz