Zastanawiasz się do jakich dokumentów potrzebne jest tłumaczenie poświadczone? Czy strona rozliczeniowa w tłumaczeniach poświadczonych jest taka sama jak dla tłumaczeń zwykłych? Czy można zlecić tłumaczenie poświadczone dla dokumentów elektronicznych? Postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące tłumaczeń poświadczonych.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczeń poświadczonych?

Tłumaczenie poświadczone jest niezbędne, w sytuacji, gdy potrzebujemy oficjalnego potwierdzenia zgodności tłumaczenia z treścią oryginału. Tłumaczenia przysięgłe wykonuje się głównie w przypadku dokumentów sądowych lub urzędowych takich jak dyplomy, świadectwa, dokumenty osobiste (np. paszport, prawo jazdy, dowód osobisty), akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, akty notarialne, faktury, sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe, dokumentacja medyczna (również wyniki badań oraz opinie medyczne), dokumenty procesowe, protokoły, sprawozdania, zaświadczenia, pełnomocnictwa, wyroki sądowe, wnioski, pozwy, odwołania, dokumenty rejestracyjne (np. samochodu), wpisy do rejestrów i ksiąg wieczystych.

Ile znaków ma strona rozliczeniowa w tłumaczeniach poświadczonych?

Za stronę rozliczeniową w tłumaczeniach poświadczonych przyjmuje się zazwyczaj 1125 znaków ze spacjami. Do liczby znaków wlicza się wszystkie widoczne znaki drukarskie: litery, znaki interpunkcyjne, łączniki, cyfry, oraz spacje. Każdą kolejną rozpoczętą stronę rozliczeniową traktuje się jako pełną stronę.

Czy można poświadczyć dokument elektronicznie?

Tłumaczenie poświadczone może zostać wykonane w formie elektronicznej i poświadczone za pomocą bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Dokument elektroniczny opatrzony takim podpisem ma taką samą moc prawną jak tłumaczenie pisemne opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Czy tłumaczenia wykonane za granicą są uznawane w Polsce?

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, wszelkie tłumaczenia wykonane na potrzeby obrotu prawnego muszą zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego, który nabył uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce. Tłumaczenie poświadczone wykonane za granicą zostanie odesłane do polskiego tłumacza, który raz jeszcze będzie musiał poświadczyć jego zgodność z oryginałem i opatrzyć je swoją pieczęcią.

W jakich kombinacjach językowych wykonuje się tłumaczenia poświadczone?

Tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, oraz z języka polskiego na język obcy. Tłumacz przysięgły może posiadać uprawnienia do wykonywania tłumaczeń na więcej niż jeden język obcy, jednak nie jest to równoznaczne z wykonywaniem tłumaczeń z języka obcego na drugi język obcy. Tłumaczenie poświadczone między dwoma językami obcymi może zostać wykonane jedynie z przejściem przez język polski. Przykładowo, jeżeli potrzebujemy tłumaczenia poświadczonego z niemieckiego na portugalski, musimy najpierw zlecić tłumaczenie poświadczone z niemieckiego na polski, a dopiero później z polskiego na portugalski.

Jeżeli chcesz skierować dokument do tłumaczenia poświadczonego, lub masz dodatkowe pytania dotyczące tej usługi, zapraszamy do kontaktu.

Cel działalności MD Online: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych – pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.

 Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz