Tłumaczenia medyczne, bez względu na kombinację językową, wymagają od tłumacza specjalistycznej wiedzy. Tłumacz tekstów medycznych musi nie tylko doskonale posługiwać się językiem docelowym, ale również być obeznany ze specjalistyczną terminologią medyczną. Tylko dzięki temu będzie mógł w pełni zrozumieć znaczenie tekstu źródłowego i oddać je bezbłędnie w tłumaczeniu. Chcielibyśmy przedstawić kilka źródeł dostępnych online, które mogą się okazać niezwykle pomocne przy tłumaczeniach medycznych.

  1. Szablony QRD czyli informacje o produkcie medycznym, do których zaliczamy charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę dla pacjenta oraz informacje na opakowaniach. Tutaj polecamy stronę Europejskiej Agencji Leków (EMA), gdzie dostępne są szablony QRD we wszystkich głównych językach europejskich: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates Można powiedzieć, że szablony QRD są najważniejszym źródłem z jakim powinni się zapoznać tłumacze tekstów z dziedziny farmakologii.
  2. Jeżeli szablony QRD są numerem jeden wśród dostępnych pomocy w tłumaczeniach farmakologicznych, to numerem dwa jest glosariusz terminów oraz symboli używanych w farmakologii. Tutaj polecamy stronę: http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/academics/resources/glossary/
  3. Kolejnym problematycznym elementem tekstów medycznych są skrótowce oraz częste problemy z ich poprawną interpretacją. Poprawne zrozumienie ich znaczenia jest kluczowe w tłumaczeniach medycznych. Nasza ulubiona strona, która pomoże w poprawnym rozszyfrowaniu skrótowców medycznych to: http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/Glossary Jest to obszerny glosariusz skrótowców występujących w tekstach medycznych, uporządkowany w porządku alfabetycznym.
  4. Kolejny polecany przez nas glosariusz skrótowców medycznych, jednak tym razem zostały one posegregowane tematycznie (oddziały, profesie, procedury, leki itp.) to http://seanmallon.tripod.com/
  5. Etymologia wielu terminów medycznych jest ściśle związane z językiem łacińskim oraz greckim. Jest to szczególnie widoczne w przypadku prefiksów oraz sufiksów w terminologii medycznej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym elementy języka łacińskiego oraz greckiego w terminologii medycznej: https://journals.viamedica.pl/medical_research_journal/article/viewFile/36871/26411 Artykuł ten jest opatrzony zarówno angielskimi jak i polskimi przykładami.
  6. Kolejny polecany przez nas glosariusz nie tylko objaśnia znaczenie wielu prefiksów oraz sufiksów, ale również pokazuje ich różnorodne zastosowanie: https://www.ucl.ac.uk/lapt/medterms.htm
  7. Ciało ludzkie to niezwykle skomplikowany mechanizm. Skomplikowana jest również terminologia dotycząca ludzkiej anatomii. Jesteśmy pewni, że nasz ulubiony glosariusz medycyny i anatomii pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące terminologii: http://medsci.indiana.edu/junqueira/docs/glossary.pdf Co więcej, można tu znaleźć również informacje dotyczące etymologii niektórych terminów.
  8. Dla osób szczególnie zainteresowanych anatomią oraz osób, które chciałyby dokładniej poznać terminologię związaną z anatomią, polecamy odwiedzenie stron specjalistycznych, skupiających się na danym dziale anatomii. Jedną z naszych ulubionych jest strona, która odkrywa wszystkie tajniki budowy układu mięśniowego człowieka: https://www.innerbody.com/image/musfov.html
  9. Naszym kolejnym faworytem z dziedziny stron specjalistycznych jest obszerna baza terminologii związanej z okulistyką, którą można znaleźć tutaj: http://www.tedmontgomery.com/the_eye/glossary/A.html

Medycyna jest niezwykle obszerną dziedziną. To samo można powiedzieć o tłumaczeniach medycznych. Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące procesu tłumaczeń medycznych, zachęcamy do kontaktu.

Cel działalności MD Online: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych – pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.

 Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz