Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy naukowcami, którzy napotykają artykuł w języku obcym trzy dni przed wysłaniem własnego tekstu do recenzji; ten nowy tekst zawiera informacje istotne dla naszych badań i musimy jak najszybciej go przeczytać. A może jesteśmy dziennikarzami, którzy muszą jak najszybciej opowiedzieć o wydarzeniach za granicą. W każdym przypadku nie możemy odczekać tych kilku dni,  w czasie których tłumacz przełoży na znany nam język całą interesującą nam treść. Jakie jest rozwiązanie? Postedycja.

Założeniem tej usługi jest to, że postedytor (najlepiej tłumacz) poprawia tekst przetłumaczony automatycznie tak, aby stał się on użyteczny. Korzystanie z systemów CAT to często skraca czas realizacji, można więc otrzymać tekst wcześniej niż przy złożeniu regularnego zamówienia na tłumaczenie.  Należy wyraźnie podkreślić, że automatyczne tłumaczenie to tylko pierwszy krok, nie wyłączny proces dostarczający produkt końcowy. Rezultat usługi postedycji dostosowany jest do potrzeb klienta – od lekkiej redakcji (nacisk na poprawność językową) aż po pełną korektę (dodatkowe poprawienie stylu, tonu i rejestru).

Pierwszy przypadek zwykle dotyczy sytuacji, w których teksty będą wykorzystywane wyłącznie w celach wewnętrznych lub gdy są pilnie potrzebne. Postedytor upewnia się, że tekst jest zrozumiały i poprawny językowo, ale z założenia mogą występować pewne niedoskonałości stylistyczne (szczególnie jeśli czas realizacji jest bardzo ograniczony).

Pełna postedycja skupia się bardziej na ogólnej jakości tekstu ? językowej i stylistycznej. Poziom modyfikacji musi być uprzednio uzgodniony z klientem, ale zwykle postedytor robi wszystko, aby dostarczyć tekst na poziomie umożliwiającym rozpowszechnianie.

Efektywności postedycji nie można przewidzieć bez wcześniejszej oceny automatycznego tłumaczenia. Dla niektórych języków i typów tekstu efektywność postedycji jest dwukrotnie (lub nawet trzykrotnie!) większa niż dla standardowych tłumaczeń. Zdarza się jednak, że teksty tłumaczone automatycznie  są na tyle niedoskonałe, że tłumaczenie zajęłoby mniej czasu.

Postępy w technologii tłumaczenia automatycznego są ogromne – można zauważyć znaczące różnice w jakości tekstów przetłumaczonych w ten sposób teraz i dziesięć lat temu. Oznacza to, że postedycja może być rozwiązaniem przyszłości, w której native speakerzy jedynie wygładzają i analizują treści generowane przez silniki AI. Mimo to, czynnik ludzki jest i będzie istotną częścią przekładu, korekty i postedycji. Nasi native speakerzy chętnei podejmą się postedycji Waszych tekstów.  Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tej ofercie, zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz