Już w latach ’90 naukowcy i przedsiębiorcy pracowali nad udoskonaleniem tłumaczeń wspomaganych komputerowo (Eng. computer-assisted translation, CAT). Dziś możemy z dumą posługiwać się owocami ich ciężkiej pracy, a nawet wybrać takie narzędzie, które będzie nam bardziej odpowiadało. Stwierdzenie, że CAT usprawniło tłumaczenie oraz korektę, umożliwiając jeszcze efektywniejsze tłumaczenie manualne, nie będzie przesadą.

CAT a tłumaczenie maszynowe

Wyjaśnijmy najpierw najważniejsze różnice miedzy CAT a tłumaczeniem maszynowym. Jak sama nazwa wskazuje, tłumaczenie wspomagane komputerowo angażuje dostępne technologie do wsparcia profesjonalistów – nie ich zastąpienia. CAT znacząco różni się od tłumaczeń maszynowych – etyczny tłumacz nie użyje programu, które maszynowo wstawi tekst! Narzędzia CAT dzielą tekst na wygodne segmenty, pozwalają na zachowanie jednolitej terminologii w całym dokumencie oraz, co najważniejsze, dają tłumaczom/korektorom pełną kontrolę nad tekstem.

Przed wypuszczeniem na rynek, każdy CAT jest wyposażany w funkcję dzielenia na segmenty, tworzenia glosariuszy i pamięci tłumaczeniowych, przenoszenia formatowania źródłowego, itd. Celem napisania takiego programu jest usprawnienie procesu tłumaczenia wykonywanego przez człowieka. Tłumacz może się zainspirować podpowiedziami tłumacza automatycznego (np. opartymi na tekstach równoległych), ale wszystko musi być manualnie dopracowane przez osobę posługującą się językiem docelowym.

Jedynym zadaniem człowieka w tłumaczeniu maszynowym jest wrzucenie pliku do programu. Uzyskany w ten sposób tekst jest pełen błędów i niepoprawnych interpretacji. Niestety, algorytmy programów komputerowych nie są w stanie rozpoznać niuansów językowych oraz zrozumieć przypadków kreatywnego użycia języka.

Korzyści używania CAT

Choć korzyści jest wiele, skupimy się na podstawowych czterech z nich.

1 -Kluczową funkcjonalnością jest możliwość zastosowania tego samego glosariusza i pamięci tłumaczeniowej do kilku projektów. Mając większą ilość zleceń od tego samego klienta, możemy w ten sposób zachować ciągłość terminologii.

2-  Narzędzia CAT dzielą tekst na segmenty i wyświetlają w dwóch kolumnach (tekst źródłowy i docelowy). Dzięki temu można wygodniej operować dokumentem – zarówno tłumacząc, jak i redagując tekst już przełożony.

3-Takie oprogramowanie pozwala na podział pliku między kilku tłumaczy (z przypisaniem konkretnych segmentów, aby uniknąć nałożeń). Mogą się oni także podzielić glosariuszem czy pamięcią tłumaczeniową, co nie jest bez znaczenia w kwestii jakości tekstu.

4- Kolejną korzyścią, szczególnie ważną dla naszej firm, jest sposób wyświetlania tekstu. Native speaker dokonujący korekty pliku CAT widzi tekst źródłowy i docelowy, przez co może szybko poprawić błędne tłumaczenie.

Jeśli mają Państwo swoje ulubione programy CAT, możemy ich użyć w prowadzonym projekcie. Zachęcamy do kontaktu mailowego (info@ecorrector.com) lub za pomocą czatu eksperta celem omówienia szczegółów potencjalnej współpracy.

O MD Online:

Cel działalności: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych – pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.
 
Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz