Tak naprawdę, fryzyjski to grupa języków germańskich, którymi posługuje się ok. 500 tysięcy osób w Niemczech i Holandii. Są częścią gałęzi anglofryzyjskiej, ale nie są to języki zrozumiałe np. dla osób anglojęzycznych. W zależności od umiejscowienia, w językach fryzyjskich można znaleźć silniejsze wpływy niderlandzkiego, niemieckiego lub duńskiego.

Podział języków fryzyjskich

Zachodniofryzyjski jest najbardziej popularnym językiem w tej grupie. To oficjalny język w prowincji Friesland w Holandii, używany także w kilku innych miejscach. Jego wyspiarskie odmiany są często niezrozumiałe dla osób posługujących się wersją kontynentalną.

Północnofryzyjski to język wielu mieszkańców niemieckiego regionu Nodrfriesland oraz kilku wysp. Składa się z kilku dialektów znacznie różniących się od siebie.

Trzecia główna podgrupa znana jest jako Saterland. Osoby posługujące się tym językiem znaleźć można tylko w jednym miejscu, gminie Saterland. Ten bagnisty teren pozwolił na izolację języka i ucieczkę przez silnym wpływem języka niemieckiego.

Ciekawostki o fryzyjskim

Coraz więcej Duńczyków rozpoczyna naukę zachodniofryzyjskiego jako drugiego języka.

Fryzyjski w Saterland jest zagrożony wyginięciem, ponieważ zna go tylko niewielka grupa osób, a wsparcie instytucjonalne nie jest wystarczające do jego zachowania. Razem z północnofryzyjskim został uznany za język mniejszościowy w Niemczech.

Wielu rodzimych użytkowników fryzyjskiego mieszka w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Ried fan de Fryske Beweging to instytucja założona celem zachowania kultury i języka zachodniofryzyjskiego. W 1938 powstała Fryske Academy, która bada język i historię regionów związanych z tą grupą języków. Jednym z ich projektów jest stworzenie oficjalnego słownika.

Cel działalności MD Online: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.

 Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz