Świat jest pełen ciekawych języków, ale islandzki zdecydowanie wyróżnia się wśród tych, którymi posługują się Europejczycy. Według danych historycznych, islandzki aż do XIV wieku był językiem mieszkańców najbardziej wysuniętych na zachód zakątków znanego ówcześnie świata! Mimo upływu czasu pozostaje dość tajemniczym językiem. Poznajmy bliżej islandzki dzięki garści ciekawostek, które dla was zebraliśmy.

Czy wiesz, że…?

  • Islandzki jest językiem północnogermańskim, należącym do grupy zachodnionordyjskiej. Jego bliskim krewnym jest język farerski. Choć islandzki należy do tej samej rodziny co niemiecki czy angielski, można powiedzieć, że stanowi w niej drugie ekstremum.
  • Posługuje się nim ponad 300 000 mieszkańców Islandii oraz kilka tysięcy osób w Danii, USA i Kanadzie. Niemal wszyscy mieszkańcy wyspy podają islandzki jako swój język ojczysty.
  • Dzień Języka Islandzkiego obchodzony jest 16 listopada. Jest to dzień urodzin znanego poety i naturalisty, Jónasa Hallgrímssona. Jego działalność przyczyniła się do powstania ruchu niepodległościowego oraz docenienia wartości kultury islandzkiej wśród obywateli kraju.
  • Język jest na tyle konserwatywny, że współcześni Islandczycy mogą bez większego wysiłku czytać klasyczne dzieła literackie napisane w języku staronordyckim w X wieku!

Szczególne cechy języka

  • Wbrew tendencji do redukowania fleksji widocznej w językach zachodnioeuropejskich, islandzki zachował system odmiany przez cztery przypadki. Jest podobny do tego znanego z niemieckiej gramatyki, ale znacznie bardziej konserwatywny i syntetyczny. 
  • Osoby uczące się tego języka mają twardy orzech do zgryzienia podczas zapamiętywania wielu wyjątków od głównych paradygmatów deklinacji, dziesięciu czasów i trzech stron!
  • Nie ma znaczących regionalnych różnic w wymowie. Dźwięczność jest za to bardzo ważna przy produkcji głosek.
  • Podstawowa kolejność wyrazów w zdaniu to podmiot-orzeczenie-dopełnienie, ale rozbudowana fleksja pozwala na znaczne odstępstwa od tej reguły.
  • XIX-wieczny ruch purystów językowych doprowadził do ponownego nazwania wielu nowoczesnych konceptów. Neologizmy i zapożyczenia zostały zastąpione archaizmami o zaktualizowanym znaczeniu  lub nowymi wyrazami utworzonymi z islandzkich morfemów.
  • Alfabet języka islandzkiego zachował dwie bardzo stare litery, których nie znajdziemy we współczesnym angielskim. Jest to ?, ? oraz ?, ?, dźwięczny i bezdźwięczny odpowiednik głoski „th”.

Już na podstawie takiej garstki informacji można stwierdzić, że islandzki to wyjątkowy język. Zdecydowanie zasługuje na uwagę, zwłaszcza w roku specjalnie dedykowanym językom. Jeśli potrzebujecie tłumaczenia dokumentów na tej język lub chcielibyście zapoznać się z tłumaczeniami literatury islandzkiej, zapraszamy do kontaktu. Nasi tłumacze islandzkiego z przyjemnością pomogą!

Cel działalności MD Online: dostarczenie tekstu, który będzie odpowiednio odczytany przez czytelników obcojęzycznych ? pozbawiony wpadek kulturowych czy nienaturalnych wyrażeń.

 Wśród naszych klientów znajdują się osoby prywatne, instytucje kulturalne i państwowe, uniwersytety oraz ludzie nauki. Grono naszych zadowolonych klientów powiększa się bardzo szybko, co jest kolejnym dowodem naszego profesjonalizmu i rzetelności. Stale współpracujemy z kilkuset native speakerami języków docelowych, dokładnie weryfikując jakość ich pracy.

Dodaj komentarz