Nasz zespół wie, że jakość dostarczanych tekstów ma bezpośredni wpływ na reputację Twojej firmy.

Wszyscy kierownicy projektów w MD Online mają doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi projektami oraz są wykwalifikowanymi lingwistami, biegle posługującymi się przynajmniej dwoma językami.Dorota Sakowska-Hunt

Dyrektor zarządzająca

Magister stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki
MBA (University of Monaco) ukończone z wyróżnieniem
Redaktor naczelna kwartalnika Tetex
Posługuje się 5 językami

Dr hab. Mark J. Hunt

Kontrola jakości

Tytuł doktora zdobyty w Trinity College, University of Cambridge
Habilitacja w Instytucie Nenckiego PAN w Warszawie
Autor ponad 25 publikacji naukowych i recenzent dla międzynarodowych czasopism

Magdalena Ochmańska

Kierownik zespołu tłumaczeń

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Złożyła pracę doktorską w obszarze przekładu różnych mediów, UWM
Autor ponad 10 publikacji o przekładzie i członek zespołu redakcyjnego dwóch monografii
Organizuje szkolenia z obsługi CAT dla tłumaczy w MD Online

Agata Tychoniec

Opiekun klienta

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
Ukończyła Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych w Poznaniu
Tłumacz przysięgły w parach polski-angielski i angielski-polski
Biegle posługuje się 5 językami

Klaudia Raflik

Opiekun klienta

Magister filologii polskiej ze specjalnościami: wydawniczą oraz kultura mediów cyfrowych
Redaktor naczelna kwartalnika popularnonaukowego „Nowe Pro Arte” wydawanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wykwalifikowana redaktorka językowa z doświadczeniem w redakcji artykułów naukowych w języku polskim; od 2016 do 2018 roku przewodnicząca naukowego Koła Edytorów Trantiputl UAM
Ukończyła szkolenia doskonalące: audiodeskrypcji stosowanej, marketingu i dziennikarstwa internetowego, glottodydaktyki oraz nauczania języka w środowisku wielokulturowym (Cultural diversity in adult education)
Autorka kulturalnych artykułów popularnonaukowych

Milena Olborska

Vendor Manager

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski
Ukończyła studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych na SWPS
Prowadzi wewnętrzne szkolenia z CAT, pamięci tłumaczeniowych i postedycji
Zarządza zespołem ponad 250 tłumaczy w MD online

Agata Sibilska-Woźniacka

Kierownik projektów specjalnych

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektów obejmujących transkrypcję, tworzenie napisów i inne zadania językowe
Posiada certyfikat potwierdzający znajomość j. białoruskiego na poziomie B2

Dr Justyna Cilulko-Dołęga

Kierownik projektów naukowych

Doktor nauk rolniczych UWM oraz magister biologii środowiskowej
Ukończyła studia podyplomowe z waloryzacji i ochrony obszarów naturalnych
Kierownik projektów w eCORRECTOR Ltd – naszej siostrzanej firmie świadczącej usługi dla środowiska akademickiego i wydawców
Autor wielu publikacji naukowych


Nasi kierownicy projektów zarządzają zespołem ponad 250 doświadczonych lingwistów i tłumaczy.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV.